Verim ve Kalitenin TEK İSMİ
  CEVİZ
 
CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ-HASTALIK VE ZARARLILARI
 
GİRİŞ
Ceviz ağacı , meyvesi ve kerestesi yönüyle oldukça önemlidir.
Ayrıca yeşil kabuğundan ve kökleriden boya elde edilmektedir.
Ceviz meyvesinde en fazla A vitamini bulunur.Cevizin kuru ve 
taze tüketime uygun çeşitleri vardır.
 
Ceviz ; 800-1800 saat soğuklama ihtiyacı gösterir.
Ceviz ağacı ; -25 oC , + 38 oC ’ye kadar dayanıklılık gösterir.
Ancak geç donlar memleketimizde çok görülmektedir ve gözleri 
uyanmış hangi bitki olursa olsun dona karşı savunması azalır.
 
TESİSİ VE BAKIMI :
                                  
Ceviz ağaçları ; toprak bakımından seçici olmamakla beraber 
taban suyu seviyesi kışın   2,5-3m.’den yukarı çıkmayan , fazla su tutmayan gevşek, 
süzek, çakıllı,alüvyial topraklardan hoşlanır.
Cevizin kirece dayanıklılığı fazladır.Yüksek taban suyu
 ceviz 
ağacının gelişmesinin aksamasına, yaprakların damar aralarının 
açık yeşil, damarlarının   kahverengi renk almasına , sürgün 
uçlarının kurumasına , bir kaç yıl içerisinde de ağacın kurumasına
 yol açar.
Ceviz bahcesi aşılı fidanlarla tesis edilir.
Sulama imkanı olmayan
yerlerde tohumlar ,arazideki yerlerinde yerleştirilip 
zamanı geldiğinde 
aşılanırlar.
Dikim aralıkları zayıf topraklarda ve yamaç arazilerde
 10X10 m.;kuvetli , taban yerlerde ise
 dikim aralığı 12-14 m 
olarak ayarlanmalıdır.
Tohumlar 60cm.çap ve 60cm .derinlikte açılacak çukura 
dikileceklerdir.
Çukurun dibine 100-150’şer gram süper fosfat ve 
potasyum sülfat gübreleri konulduktan sonra çukurdan 
çıkan toprağa yanmış hayvan gübresi karıştırılarak , 
ekilmeli  yanına herek dikilerek yeri belli edilmelidir.
.Aşılı fidanlar 4-5 yaşından itibaren verime başlar.
Dikim aralıklarını ise 10-12 yaşından sonra doldururlar.
Bu zaman zarfında ara ziraatı yapılabilir.( vişne,uygun 
yerlere fındık,taban yerlerde tek yıllık bitki.)Ceviz ağacının 
en iyi anlaşacağı kültür bitkisi asmadır. Fidanların ilk 
dikim yılında ve imkan bulunan yerlerde yılda en az bir defa
 sulama yapılır. Sonbaharda bir defa derin ,ilkbaharda toprak
 zemininin uygun olduğu dönemde yüzlek sürüm
 yapılır.
İlk yılın kış budamasında doruk dal 180cm’den kesilr. Doruk 
dalın tepe 
kısmına yakın boyunlu gözler koparılır. Seçilen ilk ana dalın
 altındaki
 kuvvetli sürgünlerde uç alma yapılır. Ancak HARTLEY gibi
 terminal tomurcukları verimli olan çeşitlerde uç alma yapılmaz.
 
 
ÜRÜN BUDAMASI :
Ceviz ağaçlarında verimi artırmak üzere taç içerisini sıklaştıran
 fazla kalınlaşmamış dallar dipten, taç yüzeyini oluşturan dallar da
 2-3 yıllık 
dal seviyelerinden budanarak seyreltimelidir. Ürün budamasında
 daima
 çıkarılan dalın kalınlığının bırakılan daldan ince olmasına özen 
gösterilmelidir.
Ceviz ağacı 100-150 sene gibi ömre sahiptir.
Tekniğine uygun tesis edilmiş bahçelerde ağaç başına verim 
120-150kg olmaktadır.
 
STANDART CEVİZ ÇEŞİTLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER:
·                    Ağacın erken meyveye yatması,
·                    Periyodisite göstermemesi
·                    Ağacın verimli olması
·                    Soğuklar ve güneş yanıklığına karşı dayanıklı olması,
·                    Ağacın sağlıklı bir gelişme göstermesi,hastalık ve zararlılara
 karşı dayanıklı olması,
·                    Meyve iriliği, tüketimi   taze olarak yapılacak ceviz tipleri 
için çok iri kurutmalık cevizler için iri-orta meyve şekli düzgün 
oval; iriliği mütecanis, kabuklu tane ağırlığı 10g’ dan 
fazla olması gereklidir.
·                    Meyve kabuğu açık ve parlak renkli,düzgün iki 
parçanın birbirine sıkıca yapışmış olması, ince olup kolayca
 kırılması gereklidir.
·                    İç kabuktan kolaylıkla bütün olarak çıkmalı , iç 
randımanı %50’den , iç ağırlığı 5 g’dan fazla,iç rengi çok açık
 olmalıdır.İç, kabuk boşluğunu tamamen 
doldurmalı , büzülme yapmamalıdır.Ceviz içinde 
bulunan total yağ miktarı kuru maddenin %70’inden çok 
  olmamalıdır.
Cevizlerde tohum anacı olarak halen BALABAN çeşidi kullanılmaktadır.
HASTALIK VE ZARARLILARI:
 
Cevizlerde görülen en yaygın hastalık Karaleke , zararlı ise iç
 kurdudur
. Şubat ayı içersinde %1.5-2’lik Bordo bulamacı ile bütün gövde 
ve dallar yıkanmalı, yere dökülmüş olan yapraklar , kurumuş dallar
 toplanarak yakılmalıdır. Mantar enfeksiyonuna karşı Mayıs ve
 Hazinan aylarında koruyucu olarak iki ilaçlama yapılmalıdır
Meyveler can eriği iriliğini alınca Haziran ayı içersinde atılacak 
bakırlı ilaç ile iç kurduna karşı insektisit de tatbik edilmelir.Yine
 Temmuz ayının başında ve sonunda kabuk sertleşmeden önce 2 
defa fungusit ve insektisit karışımı tatbik edilmelidir.
Genel olarak ceviz yetiştiriciliğinde yapılması gereken 
faaliyetler
-cevizlerin fidandan değil tohumdan yetiştirilerek 
aşılanması
-anacın ve çeşidin iyi seçilmesi
-budama yapılması
-sulama yapılması
-gübreleme yapılması
-İlaçlama yapılması dır
 
Ancak genel olarak yapılan ise
Fidan dikimi
Çeşide dikkat edilmemesi
Budama yapılmaması
Sulama yapılmaması
İlaçlama yapılmamasıdır
Ceviz için genel kanı sulamasanda gübrelemesende
 budamasanda ilaçlamasanda fark etmez. Nasıl olsa 
verim verir. En büyük yanlış maalesef budur. Bugün 
ceviz için o kadar cazip değerler oluşmaktadır ki 
İskilibimizin bu bu fırsatları kaçırmaması gerekiyor. 
Ceviz ağacı varlığı olarak çok zengin olmamıza 
rağmen hasat sonrası mahsulün miktarı o kadar düşük ki 
memleketimiz her yıl büyük miktarda geliri eliyle geri tepiyor
.Benim ceviz dondu vermedi az verdi gibi sözlerle değerli 
olan zamanımızı boşa harcıyoruz. Büyük miktarda bir 
gelirden bahsediyorum. Ağaç başına verimin miktarından
 yukarıda bahsettim. Gelin sizinle bir hesap yapalım
İskilip’te tahminen verim yaşında toplam 500 000 ağaç 
ceviz var.
En kötü ihtimalle 50 kg verim verdiğini düşünürsek
İskilip’te 25 000 000 kg ceviz üretimi olur.Diğer hesapları
 sizin yapmanızı rica ediyorum. Bu kadar geliri her yıl 
geri tepiyoruz. Elimizde dikili durumda olan ceviz 
ağaçlarını verimli çeşitleri üzerine aşılayarak işe 
başlayabilirsiniz.Bu işlemi İskilip 2-3 yıl içerisinde
 tamamlayabilirse bu gelirin İskilip’e gelmesine kim 
dur diyebilir.
Bu durumun farkına varmamız gerek. Zira 1-2 eylül 
tarihleri arasında Türkiye Ceviz Çalışma gurubunu 
memleketimizde ağırladık. Araştırma enstitülerinden ,
 üniversitelerden çok değerli hocalarımız memleketimize
 geldiler. Hemşerilerim gelin bir adım ileriye gidelim. 
Hepimizin cevizi elması armudu kirazı üzümü var. 
Gelin bu işi bir adım ileriye götürelim ve elimizdeki 
bu cevheri işleyelim. Altın madeninde bile bir gün altın 
ancak İskilip’te ceviz hiçbir zaman bitmez. Olanakları tam
 kullanamıyorsak aslında hiç kullanmıyoruzdur.
BAZI ÖNEMLİ CEVİZ ÇEŞİTLERİ:
ÇEŞİDİ 
ÖZELLİĞİ
TOZLAYICISI
Yalova 1
Akdeniz ve Ege dışındaki   tüm bölgelere önerilir. Taze ve kuru olarak tüketilir.Eylül sonunda hasat edilir.     
Yalova 2 Yalova 4
Yalova 2
Taze tüketime elverişlidir. Kaydadeğer hastalık , zararlı, soğuk ve güneş 
yanıklığı zarar.                                                                                            
Yalova 1
Yalova 3
Kuru olarak değerlendirmeye uygundur. Eylül sonunda hasat edilir. 
Hastalık ve zararlılaramukavimdir.                                       
Yalova 4
Yalova 4
Erkek ve dişi çiçekler birbirine yakın olgunlaşır.Kuru iç olarak tüketime
 elverişlidir.eylül sonunda hasat edilir.
Yalova1 Yalova 3
Şebin
Tomurcuklar geç patlar iç kuru ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir.        
Bilecik
Bilecik
Tomurcuklar geç uyanır. Lezzetlidir.İçkuru ceviz olarak tüketilir. 
Eylül sonlarında hasat edilir. 
 
1974/4
İç ceviz olarak tüketilir.  
Yalova 4
1974/7
Taze tüketim için elverişlidir.Meyve çok iridir.
 
Franguetta  
İlkbaharda geç uyanır. Kış soğuklarına dayanıksızdır.
 
Hartley
Oldukça geç uyanır.Kabuklu olarak satılır.İç kuru ceviz olarak tüketime
 elverişli, Eylül ortalarında hasat edilir.
 
Payne 
İlkbaharda erken uyanır. Çok verimlidir. Hastalık ve zararlılara hasastır
.iç kuru ceviz olarak tüketilir.Eylül sonunda hasat edilir.
 
Ashley
Payne’ye benzer verim ve kalitede üstündür.Yan tomurcuklar %80 
verimlidir.
 
Midland
Meyve şekli oval ,üniform değil , kabuk rengi açık esmer, pürüzlülük
 orta, kabukta yapışma çok iyi
iç kuru ceviz olarak tüketime uygundur.Eylül’ünikinci yarısında hasat edilir.
 
 
Ayhan Uslu
ZiraatMühendisi
5116442

 ANASAYFA

 
  Bugün 14 ziyaretçi (35 klik) kişi burdaydı! ICERIKALTIBİLGİ  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
TASARIMALTI Clicky Web Analytics -------------