Verim ve Kalitenin TEK İSMİ
  SAYILI GUNLER
 

 ANASAYFA

SAYILI GÜNLER
Sayılı günler dediğimizde aklımızdan hep eski takvimler geçer.Ama bu takvimin tamamının yazılı olduğu bir takvim hiçbirimizde yoktur.Şimdi sizlere o arayıpta bulamadığınız eski takvimi sunmak istiyorum.Umarım bu yazıyı saklarsınız.Bu yazıma ilave yapmak isteyen ve bilen kişilerin benmle irtibata geçmelerini rica ederim..Bu yazı eskilerin söylediklri olup bazı durumların değiştiği unutulmamalıdır.Ancak çoğu durum halen yaşanmaktadır..
      Genel takvimlerimizde meşhur sayılı günler olduğu gibi ESKİ TAKVİMDE  de genellikle güneşin burç değiştirmesi ile meydana gelen hava değişikliklerini gösteren bir takım sayılı günler vardır.
Eski takvime göre bir yıl iki bölüme ayrılır. Birinci bölüm " Kasım Günleri " ismini alır ve 180 gün olarak kabul edilir. 8 Kasım' da başlar. 105. günü - Cemre havaya düşer( 20 Şubat ) 112. günü - Cemre suya düşer( 26-27 Şubat ) 119. günü - Cemre toprağa düşer
( 4-5 Mart )--
5 Mayıs' ta sona erer. İkinci bölüm ise, " Hızır Günleri " olarak atlandırılır ve 186 gün olarak hesaplanır. 6 Mayıs günü başlar. 7 Kasım günü sona erer.
 
Baharın gelişi, eski takvime göre " Kasım Günleri " içinde üç merhalede gerçekleşir. Bu aşamaların her birinde gökten " Cemre " düştüğüne inanılır.
CEMRE: Arapça bir kelime olup, " Ateş Halinde Kömür " manasındadır. Şubat ayında yavaş yavaş artan hava sıcaklığının sebebi olarak bilinen hayali bir olaydır. Birinci cemrenin " Kasım Günleri' nin " 105. günü yani 20 Şubat günü havaya düştüğü, İkinci cemrenin yine " Kasım Günleri' nin " 112. günü. Yani 26-27 Şubat günlerinde suya düştüğü ve Üçüncü cemrenin de 119. gün yani 4-5 Mart tarihlerinde toprağa düştüğü kabul edilir.
Cemre, bu evreleri tamamlayıp toprağa düştükten sonra artık kış mevsiminin kesin olarak sona erdiği ve baharın başladığı varsayılır. Artık bu tarihten itibaren kalıcı soğuklar olmaz. Hatta kar yağsa bile hiçbir şekilde tutmaz. . USLU ZİRAAR (511 64 42 )
Diğer sayılı günleri de şöyle sıralayabiliriz.
MART DOKUZU :22 MART Rumi Mart' ın dokuzunda başlar, birkaç gün sürer. Gece ile gündüz eşittir. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20-25 dereceye kadar düştüğü görülmüştür.Güneş " Hamel " (Koç) burcuna girer. Don ve kar fırtınası olabilir. Şıvgın denilen sulu kar yağar. Mart dokuzundan 150 gün önce yani 9-12 Teşrinievvel günlerinde koyuna koç katılır ve böylece davarın kuzulaması bu soğuk günden sonraya rastlatılır.

DOKUZUN DOKUZU :22-31 MARTMart' ın ( Azer ) 9-18' i arasındaki günlerdir. Fırtına, kar yağışı ve soğuk yapar. Yeni uyanan ağaçlara ve oğlaklara zarar verebilir.
MART OTUZU :13-14 NİSANBaharın girdiği günlerdir. Fırtına yapabilir. Halk arasında; " Mart Dokuzu, Dokuzunun Dokuzu, o da olmazsa otuzu " sözü ile sayılı günlerden kabul edilir.                                USLU ZİRAAT
APRIL BEŞİ : 18 NİSANRumi Takvim' in beşine rastlayan bu günde " Camız Kıran Fırtınası " olur. Bu sebepten hayvanlar ahırdan dışarı çıkarılmaz. Halk arasında " Kork aprılın beşinden, camızı ayırır eşinden hele hele on beşinden " sözleri ile bu günün tehlikesi belirtilir. Bu en önemli sayılı günde kar yağabilir. Keskin poyraz eser, dolu yağarsa yeni uyanmaya başlayan ağaçları soğuk alır. Özellikle kayısı, badem ve kiraz çok etkilenir.Yine halk arasında; "Aprıl apışır dudak yere yapışır" veya "Aprıl beşinde tohum ya elde olmalı yada yerde olmalı" derler. Çünkü önceden ekilmiş ve filizlenmişse muhakkak soğuk alır.
APRIL BEŞİNİN BEŞİ :18-23 NİSAN Fırtına olursa da Aprıl beşi kadar zarar vermez. Bir ölçüde soğuk yapabilir. Hatta kar yağabilir.
SİTTE-İ SEVR :21-26 NİSAN Güneşin Sevr ( Boğa ) burcunda bulunduğu Nisan ayında, fırtınaları ile meşhur olan altı gündür.
HIZIR-İLYAS ( HIDIRELLEZ) :6 MAYIS Rumi 23-24 Nisan gününe rastlar. Baharın başladığı gün olarak kırlara gidilir. Dazdazlar kurulur. Anadolu da her yörenin adetlerine göre bir çok eğlenceler düzenlenir.
ENGİR KIRAN FIRTINASI :20 MAYIS Rumi mayısın haftasında olur. Güneş " Cevza " ( İkizler ) burcuna girer. Şiddetli rüzgar eser, ağaç dalları, üzüm engirleri ve bilhassa aşı sürgünleri zarar görür. Hava iyi iken birden bozar. Yağmur veya kar yağabilir. Türkmenlerin " Karıyı Kazana Tıkan Fırtınası " dedikleri bu gün için, Mahalli çevrelerde " Havada bulut yok, Göstere' yi sel aldı " tekellemesi söylenir.
BAĞLARA GÖÇME ZAMANI : 28 MAYIS- 28 HAZİRAN Rumi 15 Mayıs ile 15 Haziran arasında bağcılar şehire mafracı kayıp bağa göçerler.
GÜN DÖNÜMÜ : 22-25 HAZİRAN Rumi Haziran' ın 9-12. günlerine rastlayan zamandır. Güneşin " Seretan " ( Yengeç ) burcuna girdiği bu günde çok şiddetli yağmurlar yağar, sel seylan olur. Bazen de kırcı yağabilir.
YANAR :1-8 AĞUSTOS Rumi Temmuz' un 19-26. günleri arasındadır. Senenin en sıcak günleridir. Takvimlerde " Eyyam-ı Bahur " ( çok sıcak günler ) olarak geçer. Kumsal bağlarda yalın ayak gezilemez. Yanar günlerine kadar sıcak olursa arkasından gelen kışında o derecede soğuk olacağına inanılır. Bu günlerde derede, ırmakta veya göllerde yıkanmak uğursuzluk sayılır. Ayrıca yıkananların vücutlarında alaca benekler oluşur.
ÇIRA : 31 AĞUSTOSRumi Ağustos'un (Ab.) 18. günüdür. Bu günlerde üzümler olgunlaşır. Takriben bir hafta sonra bağ bozulur. 15 gün sonrada cevizler çırpılır. Bu günden sonra geceleri havalar serinlemeye başlar bağcılar şehire inmeye başlarlar ufak tefek fırtınalar olur. Bazen yağmur yağabilir. Çiftçiler bu aya " Sağır Ay " derler. Çıra, yazla güzün ortak günleridir.
" Çıra yanmayınca ceviz mi kavlar, ciğer yanmayınca gözler mi ağlar "
Çıra kelimesinin eskiden Kayserili Hıristiyanların Erciyes eteklerine ve Ali Dağı' na çıkarak çıra yakıp ayin yapmalarından kaldığını söyleyenler vardır. Rumlar' da bu günde " Yuvanis Bodurumus " ismi ile Hazreti Yahya' yı anmaktadırlar. USLU ZİRAAT( 511 64 42 )
KÜÇÜK MİHR-CAN (Mihrigan) :7-8 EYLÜLFarsça sonbahar anlamına gelir. Eski İranlılar' ın iki büyük bayramından birisinin adı olup, yedinci güneş ayının onaltıncı gününe rastlar. Altı gün devam eder. Feridun' un Dahhak' ı yendiği gündür. Çıradan bir hafta sonraki sayılı gündür. Bir-İki gün devam eder. Yazın son fırtınasıdır. Soğuk rüzgarlar eser. Patlıcan, domates ve bostanları soğuk alır. Sabahları çığ düşer, sis olur. Elmalar bu
 
günlerde toplanır. Mihrican soğukları henüz kış ortamına girmeye hazırlıklı olmayan halkı birden etkilediğinden türkülere bile girmiştir.

Hizmeti der güzel sevmek sevaptır
Akil isen düşünerek cevap ver
Düşün, evvel-ahir yerin türaptır
Bir gün olur Mihrican' a uğrarsın
Aslın bir menidir mağrurlanmak nene
Senden evvelki gelenleri dinle
Mağrurlanma hüsn-i cemaline
Bir gün olur Mihrican' a uğrarsın.
ANASAYFA
BÜYÜK MİHR-CAN (Mihrigan) :15 EYLÜL Küçükten bir hafta sonra başlar güzün ilk haftasıdır. Güneş Mizan ( Terazi ) burcuna girer.
HAÇ :22 EYLÜL Büyük Mihrican' dan bir hafta sonra gelen fırtınalı bir gündür. Bağcılar bu günlerde bağdan şehire göçerler. Devamsız soğuk yapar. " Kestane Karası ve Turna Geçimi " fırtınaları bu günlerde olur.
PASTIRMA YAZI :13 EYLÜL-13 EKİM Eski takvime göre Rumi Eylül ve 1. Teşrin aylarındaki günlerdir. Havalar ısınır. Bu sebeple bu günlere " Fukara Yazı " da denir. Henüz mangallar yanmaz.               USLU ZİRAAT(511 64 42 )
KOÇ KATIMI :22-24 EYLÜL Genellikle Rumi 15 Eylül' den sonra Koç Katımı yapılmakla beraber, 150 gün süren gebelik sonunda kuzulama günü " Mart 9 " soğuğundan sonraya rastlamak için Rumi 9-11 Teşrin-i Evvel günlerinde uygulanır.
AĞAÇ BUDAMASI YAPILMAYAN GÜNLER :13 KASIM13 Kasım' dan 58 gün evvelden başlayarak 58 gün sonraya kadar budama yapılmaz.
AĞAÇLARIN SUYUNUN ÇEKİLMESİ :27 KASIM Rumi 14 Teşrin-i Sani gününden itibaren ağaçların suları çekilir ve bu günden itibaren ağaç fidesi dikilebilir, nakil yapılabilir.
PASTIRMA SICAĞI :ARALIK AYININ İLK VE İKİNCİ HAFTASI II. Teşrin-i nin son haftası ile I. Kanun' un ilk haftası arasındaki günlerdir. Hava sıcaklığı gündüzleri 15 dereceyi geçer. Pastırmalar bu günlerde kurutulur.
GÜN DÖNÜMÜ :23 ARALIK Kara kışta yani, I. Kanun' un, onuna rastlar. Güneş " Cedy " ( oğlak ) burcuna girer. Yağmur hatta kar yağar, soğuk
artar sabahları don ve buzlanma olur. Hamsin başlangıcıdır. ( 50 günlük başlangıcı )
YANARIN YAMACI :1- 9 ŞUBAT Rumi II. Kanun' un 19-26. günleri arasındaki zamandır. Kışın en soğuk günleridir. Bu günlerde hamama gidilmez. Gidenlerin ciltlerinde alaca lekeler olabilir. Burç olarak " Hamsin " bitimidir. Yani 50 günlük kışın sonudur.
LEYLEKLER :Şubat sonlarında gelirler, Ağustos sonlarına kadar kalırlar.
ÖRDEKLER :Şubat' tan itibaren gelirler 18 Eylül' e kadar kalırlar.
KIRLANGIÇ VE EBABİLLER : Mart sonlarında gelirler Ağustos sonuna kadar kalırlar                             USLU ZİRAAT
Yeni bir bilgi daha vermek istiyorum.Bu yazacağım konu ağaç dikimi ile ilgili olup hangi günlerde fidan dikilmemesi gerektiği söylenen günler olup anlatan kişilerin doğru olduğunu söylemeleri üzerine bilgi amaçlı yazıyorum.
 
 
1-Muharrem ayı              5 ve 7 , günü
2-Sefer ayı                     1 ve 4, günü
3-Rabiül evvel ayı           3 ve 20, günü
4-Rabiülahir ayı              3 ve 20,günü
5-Cemaziyel evvel           9 ve 11,günü
6-Cemaziyel ahir ayı       2 ve 11, günü
7-Recep ayı                   4 ve 20,günü
8-Şaban ayı                    19 ve 20,günü
9-Ramazan ayı               6 ve 8,günü
10-Şevval ayı                 3ve 8. günü
11-Zilkade ayı                6 ve 20. günü
12-Zilhicce ayı                6 ve 20, günü
 
Dediğim gibi bu tarihlerde fidan dikiminin iyi olmadığı söylenmekte.Bilmeniz gerektiğini düşündüğüm için yazıma ilave etme ihtiyacı hissettim.Hali hazırda hep sohbetlerde bu konularda bahsedilir.Ancak kimsenin elinde bu konu ile ilgili bir yazı yok.Amacım bilgi sahibi olmanızdır.İnanıp inanmamak elinizde.
Saygılarımla
 
 
  Bugün 15 ziyaretçi (82 klik) kişi burdaydı! ICERIKALTIBİLGİ  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
TASARIMALTI Clicky Web Analytics -------------